خانه / ۱۳۹۹ / مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۹

نرم افزار مقایسه روند امتحانات خردادماه دو سال متوالی

این نرم افزار میانگین نمره پایه رشته ها و نیز میانگین نمره تمام دروس را در خرداد ماه دو سال بررسی می کند به تصاویر زیر نگاه کنید مقایسه میانگین پایه ها و مدرسه در دو سال متوالی مقایسه میانگین پایه رشته ها در دو سال متوالی مقایسه میانگین تمام ...

ادامه نوشته »